Często zadawane pytania dot. motoryzacji

Oświetlenie wewnętrzne LED – LEDambient

Dlaczego pilot zdalnego sterowania nie działa przy pierwszym użyciu?

Przed pierwszym użyciem pilota zdalnego sterowania, należy go dostroić do modułów. A tym celu należy jednocześnie nacisnąć wszystkie 3 przyciski pilota zdalnego sterowania. Moduły zaczną migać potwierdzając powodzenie dostrojenia.

Należy pamiętać, że najpierw należy zdjąć folię zabezpieczającą pilota zdalnego sterowania. Po jej zdjęciu, pilot zdalnego sterowania zaczyna reagować na polecenia po około 10 sekundach.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM: automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22* (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 ( czas środkowoeuropejski – CET). Dostępna w języku angielskim i niemieckim).

*Możliwe dodatkowe koszty telefoniczne.

Czy mogę połączyć więcej niż jeden zestaw LEDambient i zarządzać je jednym pilotem zdalnego sterowania?

Istnieje możliwość łączenia nieograniczonej liczby świateł i zarządzania nimi wszystkimi jednym pilotem zdalnego sterowania. W tym celu należy tylko powtórzyć wstępne strojenie po dodaniu nowych świateł.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM: automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22* (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 ( czas środkowoeuropejski – CET). Dostępna w języku angielskim i niemieckim).

*Możliwe dodatkowe koszty telefoniczne.

Moduły świetlne wyłączają się po krótkim czasie lub nie włączają się?

Po dostarczeniu produktu stan naładowania zintegrowanych akumulatorów jest tylko na poziomie minimum. Należy całkowicie naładować wszystkie moduły przed użyciem ich po raz pierwszy. Gdy rozpocznie się ładowanie, moduły zamigają trzykrotnie.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM: automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22* (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 ( czas środkowoeuropejski – CET). Dostępna w języku angielskim i niemieckim).

*Możliwe dodatkowe koszty telefoniczne.

Lampy LED Retrofit

Jakie są możliwe zastosowania dla lamp LED Retrofit?

Wnętrze:

 • Światło sufitowe
 • Światła do czytania
 • Światło podświetlenia tablicy rozdzielczej
 • Światło schowka
 • Podświetlenie przestrzeni na nogi
 • Oświetlenie bagażnika

Zewnętrzne (wyłącznie poza drogami publicznymi):

 • Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
 • Światło pozycyjne
 • Światło pozycyjne tylne
 • Oświetlenie drzwi
 • Kierunkowskaz

Dlaczego zastosowania zewnętrzne dopuszczalne są wyłącznie poza drogami publicznymi?

Do chwili obecnej nielegalna jest wymiana konwencjonalnych żarówek na żarówki z diodami LED do zastosowań zewnętrznych. Jedynym wyjątkiem jest sprzęt fabryczny z diodami LED dostarczany przez producenta lub wymienne kompletne wkłady lamp, co wiąże się ze znacznymi nakładami.

Produkty nie mają homologacji ECE, która jest niezbędna dla zastosowań zewnętrznych. Produkty bez homologacji ECE w przypadku używania ich w zastosowaniach zewnętrznych samochodu mogą prowadzić do zatrzymania dowodu rejestracyjnego i unieważnienia ochrony ubezpieczeniowej.

OSRAM razem z innymi markami przemysłu oświetleniowego proponują zmiany regulacji ECE i objęcie nią tych najnowszych technologii.

Komputer pokładowy wyświetla komunikat o błędzie dotyczący awarii żarówki mimo, że działa?

Niektóre samochody są wyposażone w tzw. „system wykrywania awarii” dla źródeł światła. System ten sprawdza działanie świateł za pomocą impulsów elektrycznych. Ponieważ światła LED zużywają mniej energii niż lampy konwencjonalne, system system wykrywania wyłączenia zasilania” może zinterpretować je jako „defekt”.

Jeśli zauważymy ten błąd w pojeździe, zalecamy zastosować moduł kontrolny szyny CAN OSRAM LEDriving.

W jaki sposób zainstalować żarówki LED Retrofit?

Wszystkie podstawowe żarówki OSRAM LED Retrofit spełniają wymagania norm IEC. Dlatego też starą żarówkę należy zastąpić żarówką LED Retrofit. Należy pamiętać, że światła LED Retrofit mogą być wykorzystywane wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. W zastosowaniach zewnętrznych dopuszczalne są wyłącznie poza drogami publicznymi.

Światła przeciwmgielne LEDriving FOG

Mojego modelu samochodu nie ma na liście zastosowań.

Lista zastosowań świateł przeciwmgielnych LEDriving FOG obejmuje wyłącznie modele samochodów z wbudowaną opcją „plug and play”. Montaż w modelach nieujętych na liście jest zasadniczo możliwy po dokonaniu modyfikacji mocowania i okablowania. Wkrótce dostępny będzie dodatkowy adapter dla innych modeli samochodów.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy nielegalne jest stosowanie świateł LEDriving FOG na drogach publicznych w Europie?

Światła LEDriving FOG są dopuszczone do wykorzystania jako światła do jazdy dziennej na mocy homologacji ECE R87 i jako lampy przeciwmgielne na mocy homologacji ECE R19. Dlatego też, ich montaż jako światła do jazdy dziennej i światła przeciwmgielne jest w Europie legalne.

Dla Europy obowiązkowe jest instalowanie i eksploatowanie świateł zgodnych z homologacją ECE R48. Montaż i połączenie zgodne z homologacją ECE R48 został opisany w załączonej instrukcji obsługi.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy światła LEDriving FOG są odpowiednie dla pojazdów z już zamontowanymi światłami doświetlającymi zakręty?

Proszę sprawdzić sposób dezaktywacji funkcji doświetlania zakrętów w module sterowania pojazdu. Równoległe działanie obecnie nie jest możliwe.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy po montażu należy oczekiwać wyemitowania komunikatów o błędach przez elektronikę pokładową?

Znacznie niższe zużycie energii lamp LEDriving FOG w porównaniu do np. halogenowych świateł przeciwmgielnych w niektórych przypadkach może wywoływać komunikaty o błędach w elektronice pokładowej („awaria żarówki”). Rozwiązaniem tego problemu może być montaż dodatkowego rezystora. W wielu przypadkach, detekcja awarii może być wyłączona przez specjalistów.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy światła LEDriving FOG mają funkcję światła pozycyjnego?

Światła LEDriving FOG oferują funkcję ściemniania, którą można aktywować podłączając przewód 4 (brązowy). Należy pamiętać, że funkcja ta nie jest objęta homologacją ECE i dlatego nie jest dopuszczona do stosowania na drogach publicznych.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Po włączeniu świateł awaryjnych, synchronicznie zaczynają migać światła LEDriving FOG.

Światła LEDriving FOG zapewniają funkcję dodatkowej sygnalizacji awaryjnej, którą można wyłączyć odłączając przewody 7 i 8 (zielony i szary). Należy pamiętać, że funkcja ta nie jest objęta homologacją ECE i dlatego nie jest dopuszczona do stosowania na drogach publicznych.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Co to jest doświetlanie zakrętów?

Światła LEDriving FOG oferują funkcję pomocniczego światła doświetlania zakrętów przez sterownik sygnału skrętu, który można wyłączyć odłączając przewody 7 i 8 ( zielony i szary). Należy pamiętać, że funkcja ta nie jest objęta homologacją ECE i dlatego nie jest dopuszczona do stosowania na drogach publicznych.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy światła LEDriving FOG działają w pojazdach hybrydowych i samochodach z systemem start-stop?

Światła LEDriving FOG nadają się do zastosowania w pojazdach hybrydowych i samochodach z systemem start-stop.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy światła LEDriving FOG nadają do stosowania w pojazdach z automatycznymi światłami?

Światła LEDriving FOG nadają się do stosowania w pojazdach z automatycznymi światłami.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Światła do jazdy dziennej LEDriving LG (DRL102)

Co zrobić w przypadku ogólnego problemu z włączaniem i wyłączaniem świateł do jazdy dziennej?

Należy sprawdzić prawidłowość połączenia z zaciskiem 15/zapłon.

Należy również sprawdzić, czy podłączenie zostało wykonane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy nielegalne jest stosowanie świateł do jazdy dziennej LEDriving LG na drogach publicznych w Europie?

Światła świateł do jazdy dziennej LEDriving LG są dopuszczone do wykorzystania jako światła do jazdy dziennej na mocy homologacji ECE R87 i jako lampy pozycyjne na mocy homologacji ECE R7. Dlatego też, ich montaż jako światła do jazdy dziennej i światła pozycyjne jest w Europie legalny.

Dla Europy obowiązkowe jest instalowanie i eksploatowanie świateł zgodnych z homologacją ECE R48. Montaż i połączenie z homologacją ECE R48 została opisana w dołączonej instrukcji obsługi.

Dodatkowo należy spełnić wymagania krajowych przepisów dotyczących montażu i eksploatacji (takich jak przepisy dotyczące świateł do jazdy dziennej lub uzupełnienie danych w dokumentach pojazdu).

Czy mogę zamontować światła do jazdy dziennej w moim samochodzie?

Przetestowaliśmy produkt na dużej liczbie samochodów bez żadnych problemów.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy światła LEDriving LG działają również w samochodach z automatycznymi światłami?

Światła do jazdy dziennej LEDriving LG są w pełni funkcjonalne w samochodach z automatycznymi światłami pod warunkiem istnienia podstawowej kompatybilności z określonym modelem pojazdu (patrz „Lista przyporządkowania świateł do jazdy dziennej”).

Moduł sterowania świateł do jazdy dziennej automatycznie wykrywa za pomocą bezpośredniego okablowania podłączonego do świateł mijania, czy są one włączone, czy też nie i dzięki temu przełącza pomiędzy trybem pracy świateł dziennych i trybem świateł nawigacyjnych, nawet po przełączeniu świateł w tryb pracy „automatyczny”.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Czy światła LEDriving LG działają w pojazdach hybrydowych / samochodach z systemem start-stop?

Światła LEDriving LG działają również w pojazdach hybrydowych lub samochodach z systemem start-stop, ponieważ światła do jazdy dziennej są włączane przy włączaniu zapłonu.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

W jaki sposób należy montować światła do jazdy dziennej LEDriving LG?

 • Czerwony przewód: Podłącz do dodatniego zacisku akumulatora (+).
 • Czarny przewód: Podłącz do ujemnego zacisku akumulatora (-).
 • Przewód pomarańczowy: Podłącz do zacisku 15/zapłon pojazdu.
 • Zielony przewód: Podłącz do przewodu plus świateł pozycyjnych.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Nigdy nie podłączaj lamp bezpośrednio do akumulatora, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia. Lampy należy podłączać zawsze do modułu sterowania.

Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją montażu, w której dostępne są dalsze informacje. Instrukcje można znaleźć w katalogu produktów OSRAM w sekcji „Do pobrania”.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów firmy OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

W jaki sposób światła LEDriving LG działają jak światła pozycyjne?

Oprócz dopuszczenia do wykorzystania jako światła do jazdy dziennej na mocy homologacji ECE R87 są one również dopuszczone do stosowania jako lampy pozycyjne na mocy homologacji ECE R7. Dlatego też, ich montaż jako światła do jazdy dziennej i światła pozycyjne jest w Europie legalny.

Gdy światła LEDriving LG są wykorzystywane jako pozycyjne, diody LED są przyciemniane po włączeniu świateł mijania i kontynuują działanie z mocą obniżoną do 50%.

Zgodnie z przepisami ECE oryginalne światła pozycyjne należy zastąpić dołączonymi atrapami.

Lampy atrapy są rezystorami, które zapobiegają generowaniu przez system monitorowania elektronicznego komunikatów o błędzie w pojeździe, po wymontowaniu lamp pozycyjnych.

Dodatkowe szczegóły dostępne są w instrukcjach montażu.

Jazda ze światłami włączonymi w dzień

Czy warto zakupić światła do jazdy dziennej?

Zużycie energii przez światła do jazdy dziennej LED jest do 90% niższe niż w przypadku konwencjonalnych świateł mijania podczas dnia. Jest to uzyskiwane dzięki bardzo wydajnym diodom LED i faktowi, ze podczas dnia nie włączane są inne niepotrzebne światła (oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne, światła pozycyjne, oświetlenia tablicy rozdzielczej).

Dodatkowo, światła do jazdy dziennej LED OSRAM są bardzo trwałe (Tc>5000h; wytrzymają cały okres eksploatacji samochodu) i umożliwiają wydłużenie trwałości świateł mijania.

Dlatego zakup świateł do jazdy dziennej jest nie tylko dobry ze względów bezpieczeństwa, ale również w długiej perspektywie korzystny finansowo.

Jak inne kraje UE rozwiązały kwestię świateł do jazdy dziennej?

Komisja Europejska generalnie wspiera jednorodne rozwiązanie dotyczące świateł do jazdy dziennej i zdecydowała, że wszystkie nowe samochody począwszy od 2011 roku muszą być wyposażone w światła do jazdy dziennej. Do tego momentu w krajach obowiązywały różne zasady.

Poniższy opis prezentuje informacje dotyczące aktualnego stanu (czerwiec 2009, źródło: ADAC – nie bierzemy odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność tych informacji).

Całoroczny obowiązek jazdy na światłach dziennych funkcjonuje w następujących krajach:

 • Bośnia i Hercegowina
 • Republika Czeska
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Węgry*
 • Islandia
 • Włochy*
 • Łotwa
 • Litwa
 • Macedonia
 • Czarnogóra
 • Norwegia
 • Polska
 • Rumunia*
 • Rosja*
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja

* na autostradach i poza terenem zabudowanym

Obowiązek jazdy na światłach dziennych w zimie w następujących krajach:

 • Bułgaria (od 1. listopada do 31. marca)
 • Chorwacja (od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca)

Ograniczony obowiązek jazdy na światłach dziennych w następujących krajach:

 • Portugalia – tylko na IP5 od Vilar Formoso do Aveiro

Zalecenie jazdy na światłach dziennych w następujących krajach:

 • Francja
 • Niemcy
 • Szwajcaria

Zakaz jazdy na światłach dziennych w następujących krajach:

 • Grecja (oprócz pojazdów z automatycznymi światłami do jazdy dziennej)

Dodatkowo w niektórych krajach takich jak Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Słowacja i Hiszpania istnieje obowiązek wożenia żarówek/lamp zapasowych. Jest to również zalecane w Republice Czeskiej, Francji, na Węgrzech, w Norwegii, Portugalii i Słowenii. Również w tym przypadku, bardzo wygodne są zestawy żarówek zapasowych podstawowego oświetlenia.

Czy nie wystarczy podczas jazdy włączyć światła postojowe zamiast świateł mijania, aby być lepiej widocznym w czasie dnia?

Zdecydowanie nie!

Chodzi tu o aspekt bezpieczeństwa ważny dla wszystkich zmotoryzowanych, którego celem jest jak najszybsze zauważenie nas przez innych użytkowników drogi. Światła postojowe służą do poprawienia widoczności zaparkowanego samochodu w nocy. Z kolei światła do jazdy dziennej, zaprojektowano tak, aby spełnić wyższe wymagania i z użyciem wyższej mocy, przez co gwarantując one widoczność w każdej sytuacji. Światło emitowane przez światła postojowe jest zbyt słabe, aby spełnić tę funkcję; do tej funkcji można stosować wyłącznie światła mijania.

Przy okazji: jazda z włączonymi w dzień światłami przeciwmgielnymi bez ograniczonej widoczności jest zabroniona w niemal wszystkich krajach Europy!

Czy istnieje większe ryzyko dla motocyklistów ze względu na większą liczbę świateł do jazdy dziennej?

Do chwili obecnej stosowanie świateł do jazdy dziennej było ograniczone do motocyklistów, aby zapewnić im lepszą ochronę przez lepszą widoczność. Dlatego też pojawiły się głosy zaniepokojenia, że wprowadzenie świateł do jazdy dziennej doprowadzi do pogorszenia obecnej sytuacji.

Takie myślenie zakłada, że użycie świateł do jazdy dziennej przez samochody i samochody ciężarowe zmniejszy możliwość percepcji silnikowych jednośladów i że spowoduje to osłabienie ich widoczności. Gruntowne badania, przeprowadzone w Dolnej Saksonii np. wykazały, że powszechne stosowanie świateł do jazdy dziennej zapewnia lepsze bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi. To sprawdzony fakt, że pojazd z włączonymi światłami jest zawsze szybciej wyłapywany przez ludzkie oko niż pojazd bez świateł. Oznacza to, że motocykliści mogą teraz wcześniej zauważyć innych użytkowników dróg i jest to zaleta, która pomaga uniknąć wielu wypadków z udziałem motocykli.

Pewne jest, że: wszystkich widać lepiej i nikt nie jest widoczny gorzej niż przedtem. Ponadto: szczególnie „słabi” użytkownicy dróg (tacy jak piesi i użytkownicy jednośladów) mogą szybciej zauważyć niebezpieczeństwo (samochód).

Dlaczego powinniśmy używać świateł do jazdy dziennej?

Jeśli jedziemy z włączonymi światłami do jazdy dziennej, zwiększamy nasze bezpieczeństwo i w znaczny sposób zmniejszamy ryzyko wypadków. 50% wszystkich ludzi biorących udział w wypadkach samochodowych (nawet 80% osób, którzy mieli wypadek na skrzyżowaniu) twierdzą, że nie widzieli drugiego pojazdu lub że zauważyli go za późno. Osoby używające świateł do jazdy dziennej są zdecydowanie lepiej widoczne. Według jednego z badań prowadzonych w UE, corocznie można by uniknąć ponad miliona wypadków zgłaszanych ubezpieczycielowi stosując światła do jazdy dziennej. Oznaczało by to 155 000 mniej rannych i 5500 mniej zabitych na drogach.

Lampy z błękitną powłoką

Jakie są zalety żarówek OSRAM COOL BLUE INTENSE?

Oprócz szczególnego wyglądu żarówka COOL BLUE INTENSE w reflektorach przednich, lubianego przez wielu kierowców, te halogenowe reflektory oferują również lepsze parametry fotometryczne w porównaniu do lamp standardowych.

Jednak nie w tym samym stopniu jak żarówki gamy SILVERSTAR 2.0, które dostarczają o 60% więcej światła lub jeszcze lepsze żarówki NIGHT BREAKER UNLIMITED dostarczające o 110% więcej światła oświetlającego drogę.

W celu uzyskania jednolitego, niebieskawego koloru światła z przodu pojazdu, OSRAM oferuje również żarówki postojowe COOL BLUE INTENSE.

Wersja żarówek COOL BLUE INTENSE dostępna dla:

Reflektorów przednich:

 • lampy halogenowe z żarówkami H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, HB3, HB4
 • gazowe lampy wyładowcze XENARC COOL BLUE INTENSE D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

Lamp pomocniczych:

 • W5W

Jaka jest zaleta stosowania żarówek COOL BLUE INTENSE w światłach postojowych?

Żarówki W5W mają specjalną powłokę, dzięki której generują wyższą temperaturę barwową i wrażenie niebieskiego światła.

Lampy boczne COOL BLUE INTENSE są stylowym dodatkiem do lamp ksenonowych OSRAM XENARC i XENARC COOL BLUE INTENSE oraz reflektorów halogenowych COOL BLUE INTENSE, podkreślając wrażenie niebieskiej barwy światła.

Jakie typy żarówek OSRAM są oferowane w wersji COOL BLUE INTENSE?

Wersje COOL BLUE INTENSE lub XENARC COOL BLUE INTENSE są dostępne dla:

Reflektorów przednich:

 • Żarówki halogenowe: H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, HB3, HB4
 • Żarniki ksenonowe: D1S,D1R, D2S, D2R. D3S, D4S

Lamp pomocniczych:

 • W5W

Reflektorów przednich o zwiększonej luminancji

Która jest lepsza: NIGHT BREAKER UNLIMITED, SILVERSTAR 2.0 czy COOL BLUE INTENSE?

Wszystko zależy od wymagań i preferencji osobistych. Kierowcy, którzy szukają maksymalnych parametrów oraz jak najwięcej światła na drodze z przodu mają tendencję do wybierania żarówek OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED, które dostarczają do 110% więcej światła niż żarówki standardowe lub żarówki reflektorów z gamy SILVERSTAR 2.0 oferujące do 60% więcej światła niż żarówki standardowe.

Kierowcy preferujący dobre parametry, widoczność i coś, co sprawia, że się nieco wyróżnią, mają tendencje do wybierania żarówek z gamy OSRAM COOL BLUE INTENSE.

Oczywiście wszystkie te gamy produktów mają pełną homologację ECE bez ograniczeń dla stosowania na drogach publicznych w całej Europie.

Co to oznacza: do 110% więcej światła, do 20% bielsze światło i do 40 m dłuższa wiązka.

Gama żarówek NIGHT BREAKER UNLIMITED firmy OSRAM oferuje prawdopodobnie najjaśniejsze dopuszczalne prawem światło halogenowych reflektorów na świecie: W porównaniu do żarówek standardowych, dostarczają one do 110% więcej światła do oświetlenia drogi. Czyli, szczególnie w „strefie bezpieczeństwa” między 50–75 m przed pojazdem, luminancja jest niemal dwukrotnie wyższa w porównaniu do żarówek standardowych. Zalety te są uzyskiwane za pomocą nowo opracowanych żarników o wysokiej wydajności i dwóch pierścieni z niebieską powłoką zapewniających bielsze światło.

Prawie 50% wypadków z ofiarami śmiertelnymi przypada na noc. Nieodpowiednie oświetlenie jest jednym z najczęstszych przyczyn wypadków w porze nocnej, często z udziałem pieszych i rowerzystów, którzy nie zostali w porę zauważeni. Lepsze oświetlenie może pomóc uniknąć tych wypadków. Reflektory NIGHT BREAKER UNLIMITED – dzięki lepszemu oświetlaniu drogi i dłuższej do 40 m wiązce światła oferują znacznie lepsze pole widzenia przed pojazdem.

O 20% bielsze światło jest komfortowe dla wzroku kierowcy, podczas gdy uderzający design z częściowo niebieską powłoką i srebrnymi pokrywkami (H4, H7, H11, HB4) przykuwa wzrok.

Oczywiście żarówki NIGHT BREAKER UNLIMITED mają pełną homologację ECE(E1) bez ograniczeń dla stosowania na drogach publicznych w całej Europie.

Na opakowaniu umieszczony jest piktogram: „Żarówki standardowe = pół paska” a „NIGHT BREAKER UNLIMITED = ćwierć paska”. Co to oznacza?

Symbole te określają trwałość eksploatacyjną żarówek. Nie oznacza to, że trwałość eksploatacyjna żarówek NIGHT BREAKER UNLIMITED wynosi zaledwie połowę trwałości eksploatacyjnej żarówek standardowych. Podobnie jak trwałość eksploatacyjna baterii zależy od zasilanego urządzenia elektrycznego, trwałość eksploatacyjna reflektorów zależy np. od jakości zasilania w różnych samochodach. Dlatego, nie można podać bezwzględnych wartości trwałości dla tych produktów. Symbole pasków wskazują jednak na krótszy okres trwałości eksploatacyjnej w stosunku do żarówek standardowych.

Są klienci, którzy jeżdżą głównie w dzień i cały czas z włączonymi światłami. Kierowcy ci preferują dłuższy okres trwałości eksploatacyjnej od wydajności świetlnej produktu. Specjalnie dla tego zastosowania, OSRAM oferuje rodzinę żarówek ULTRA LIFE o trwałości eksploatacyjnej dłuższej do trzech razy od żarówek standardowych (oraz oferuje nawet trzyletnią gwarancję na żarówki reflektorów ULTRA LIFE).

Z drugiej strony, są także klienci, dla których najważniejsze jest optymalne oświetlenie drogi w nocy. Wyraźna większość kierowców szuka żarówek, które dostarczają więcej mocy świetlnej. Natężenie oświetlenia jest podawane jako najważniejsze kryterium zakupu przez 41% osób poddanych badaniu (GfK 2002 – badanie rynku niemieckiego). Dla tych kierowców, którzy akceptują krótszą trwałość eksploatacyjną w zamian za więcej światła, OSRAM oferuje reflektory NIGHT BREAKER UNLIMITED, które dostarczają do 110% więcej światła na drodze (w porównaniu do lamp standardowych).

Jakie są wyróżniające cechy żarówek reflektorów SILVERSTAR 2.0?

OSRAM usprawnił udaną technologię żarówek SILVERSTAR. Dzięki ich specjalnie opracowanemu żarnikowi żarówki reflektorów SILVERSTAR 2.0 oświetlają drogę do 60% jaśniej w kluczowej strefie 50–75 m z przodu samochodu w porównaniu do odpowiednich żarówek standardowych. Do 20 m dłuższa wiązka światła zapewnia jeszcze więcej światła, mimo że jednocześnie oświetlenie żarówkami OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED jest nawet jaśniejsze (do 110% więcej światła na drodze).

Coraz więcej producentów samochodów wyposaża swoje samochody w reflektory o skomplikowanych kształtach z przezroczystymi niestrukturalnymi soczewkami. Właściciele samochodów poprawiają wygląd swoich samochodów wyposażając je w żarówki SILVERSTAR 2.0 ze srebrnymi kapturkami, które mają kolor dopasowany do odbłyśnika a nie żarówki o czarnych nakrywkach (uzupełnione o żarówki kierunkowskazów OSRAM DIADEM).

Powlekane żarówki sygnalizacyjne

Co oferują światła DIADEM pod względem designu i trwałości eksploatacyjnej?

Żarówki DIADEM i DIADEM CHROME zapewniają specjalny wygląd, którego nie zapewniają lampy bursztynowe. Po wyłączeniu żarówki mają kolor niebieskawy lub neutralny (jak chrom).

Żarówki DIADEM oferują wysoką trwałość. Trwałość eksploatacyjna jest do dwóch razy wyższa niż dla zwykłych żarówek bursztynowych.

Dlaczego żarówki OSRAM DIADEM migają na żółto mimo, że ich kolor to opalizująca biel?

Specjalne filtry interferencyjne powodują, że przenoszone światło ma inny kolor (bursztynowy) niż światło odbite (niebieskawe lub neutralne).

Żarówki DIADEM DEEP AMBER emitują mocno nasyconą barwę bursztynową. Ten głęboki kolor bursztynowy zapewnia wyższy kontrast przy świetle dziennym.

Ksenonowe reflektory przednie

Jakie niebezpieczne materiały zawierają te żarówki?

Pierwsza generacja żarówek ksenonowych (D1 i D2) zawiera rtęć (Hg). Druga generacja żarówek ksenonowych (D3; D4 i D8) nie zwiera rtęci (Hg).

Mój diler powiedział, że dla mojego samochodu nie można zastosować lamp do modyfikacji Xenon HID, ale na drodze jest wiele samochodów, które fabrycznie nie były wyposażone w lampy HID. Czy istnieje możliwość samodzielnej wymiany istniejących reflektorów na wersję ksenonową?

Nie ma możliwości samodzielnej wymiany reflektorów halogenowych na system Xenon HID.

Żarniki ksenonowe mają homologację do stosowania wyłącznie w dedykowanych reflektorach ksenonowych. Wymiana żarówki halogenowej na żarnik ksenonowy jest surowo zabroniona przez prawo i ich użycie na drogach publicznych prowadzi do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu i utraty ochrony ubezpieczeniowej.

Jakie są zalety systemu oświetlenia XENARC w porównaniu do reflektorów halogenowych?

System oświetlenia XENARC dostarcza więcej światła i daje znacznie lepsze oświetlenie drogi w porównaniu do systemu halogenowego. Trwałość eksploatacyjna systemu i wydajność jest wyższa w porównaniu do oświetlenia halogenowego.

W jaki sposób działa gwarancja na żarówki XENARC ORIGINAL?

Firma OSRAM jest zaangażowana w zapewnianie wysokiej jakości żarówkom XENARC ORIGINAL. Dlatego OSRAM oferuje na te żarówki reflektorów cztery lata gwarancji. Poniżej opisujemy sposób realizacji gwarancji.

Jaka jest różnica między żarówkami OSRAM XENARC a halogenowymi?

Żarówka halogenowa jest lampą żarową. Światło jest generowane przez żarnik wolframowy. OSRAM XENARC to wysokociśnieniowa lampa wyładowcza, zwana również lampą ksenonową, ze względu na jej wypełnienie gazem, ksenonem.

TRUCKSTAR PRO

W jaki sposób w sensie technicznym udało się połączyć 100% zwiększenie światła ze 100% wyższą trwałością eksploatacyjną, wszystko w jednej żarówce?

Technologia pojedynczej spirali firmy OSRAM stanowi tajemnicę gamy żarówek TRUCKSTAR. Do chwili obecnej fizyczne ograniczenia oznaczały, ze lampy na napięcie 24 V były zawsze wyposażane we włókno w formie podwójnej spirali. Żarówki z podwójnie spiralnym włóknem mają sporą wadę polegającą na słabszej jednolitości gęstości światła i równomierności rozkładu ciepła na całej cewce. Prowadzi to do znacznej redukcji rozkładu światła i trwałości eksploatacyjnej.

Po przeprowadzeniu intensywnych prac badawczo-rozwojowych, OSRAM z dumą stał się pierwszym na świecie producentem, który oferuje technologię pojedynczej spirali dla żarówek 24 V. Oznacza to wielki krok naprzód w technologii oświetleniowej i w zakresie trwałości eksploatacyjnej. Wynikiem tego rozwiązania jest znaczny wzrost wydajności świetlnej i trwałości eksploatacyjnej żarówek TRUCKSTAR PRO dla branży samochodów ciężarowych i jej kierowców.

Czy żarówki OSRAM TRUCKSTAR PRO można stosować uniwersalnie, i czy mają one homologację ECE?

Tak, oczywiście, wszystkie produkty gamy TRUCKSTAR PRO mają pełną homologację ECE R37 dla wszystkich zastosowań. Można więc wymieniać standardowe żarówki 24 V już teraz na odpowiednie żarówki TRUCKSTAR PRO tej samej kategorii i cieszyć się od razu lepszym oświetleniem i dłuższą trwałością eksploatacyjną.

Czy dostępne są również żarówki sygnalizacyjne TRUCKSTAR PRO?

OSRAM rozszerzył swoją ofertę TRUCKSTAR PRO o kilka źródeł światła do świateł sygnalizacyjnych.

Żarówki te oferują wyższą trwałość eksploatacyjną i wyższą odporność na wibracje w porównaniu do zwykłych źródeł światła 24 V dla świateł sygnalizacyjnych.

Żarówki reflektorów o wysokiej mocy

Czy gama produktów OSRAM obejmuje żarówki do reflektorów przednich o wysokiej mocy takie jak H4 100/90 W?

Mimo, że OSRAM dostarcza wszystkie standardowe żarówki halogenowe do reflektorów w wersji o wysokiej mocy dla wybranych rynków, nie mają one jednak homologacji do stosowania na drogach publicznych. Można je stosować wyłącznie w zastosowaniach specjalnych takich jak pojazdy dla leśnictwa, rolnictwa i górnictwa oraz pojazdy do jazdy poza drogami publicznymi jak np. samochody rajdowe. Stosowanie ich na drogach publicznych może być przyczyną cofnięcia przez władze dopuszczenia do ruchu pojazdu i dodatkowo ochrony ubezpieczeniowej.

Kierowcy, którzy chcą mieć nieco więcej światła w reflektorach powinni rozważyć zastosowanie żarówek do reflektorów OSRAM SILVERSTAR 2.0 lub jeszcze lepiej NIGHTBREAKER UNLIMITED. Żarówki te spełniają wymogi prawne, ale oferują do 110% więcej światła na drodze oraz do 40 m dłuższą wiązkę światła (w porównaniu do żarówek standardowych).

Żarówki o wydłużonej trwałości

Połączenie mocnego żarnika, składu mieszanki gazów szlachetnych i wysokiego ciśnienia zapewniają warunki odpowiednie dla dużej trwałości produktu.

OSRAM jest zaangażowany w zapewnianie wysokiej jakości żarówek ULTRA LIFE & XENARC ULTRA LIFE i oferuje gwarancję 3+1 na żarówki halogenowe reflektorów ULTRA LIFE i 10 lat gwarancji na żarniki ksenonowe XENARC ULTRA LIFE. Obie gwarancje są udzielane użytkownikom końcowym wyłącznie po rejestracji on-line.

Poniżej opisujemy sposób realizacji gwarancji.

Żarówki lamp motocyklowych

Czy istnieje możliwość stosowania żarówek, np. H7 55W PX26d, które są dedykowane dla samochodów, w motocyklach?

Tak, to możliwe, ponieważ generalnie każda żarówka może być stosowana w samochodzie lub motocyklu w reflektorze homologowanym dla danego typu żarówek. Np. reflektor przedni ma homologację na wykorzystanie kategorii żarówek H7 ECE, każda żarówka, która spełnia wymagania homologacji CE R37 kategorii H7 i ma oznaczenie E może być stosowana w tym przypadku. Istnieją kategorie homologacji ECE, które są wyraźnie dedykowane wyłącznie do stosowania w motocyklach, takie jak S1 lub S2. Ponieważ systemy żarówek reflektorów motocyklowych są narażone na wyższe wibracje niż systemy lamp samochodowych zalecamy wyposażanie reflektorów motocyklowych w produkty dedykowane dla motocykli, ze względu na ich wyższą odporność na wibracje.

Jaka jest dokładna różnica między żarówkami do lamp samochodowych i motocyklowych?

Różnica polega na tym, że żarówki do lamp motocyklowych są poddawane dodatkowym testom na wibracje NBR Heavy Duty (norma IEC 60810). Dzięki temu dodatkowemu testowi jesteśmy pewni, że żarówki wytrzymają wyższe wibracje w motocyklach.

Czym szczególnym wyróżniają się żarówki do reflektorów motocyklowych?

Żarówki poddano testom typu NBR Heavy Duty (norma IEC 60810). Norma ta symuluje hałas tła powodowany przez silnik i wibracje powodowane przez nawierzchnię drogi. Profil tego testu został opracowany przez uczelnie z uwzględnieniem rzeczywistych warunków panujących na drodze.

Informacje ogólne

Co oznaczają informacje podawane na żarówkach?

Żarówki do zastosowań motoryzacyjnych firmy OSRAM zawierają następujące informacje:

 • Napis OSRAM lub OS oznacza producenta, w tym przypadku OSRAM.
 • 12, 12V, 24 lub 24V oznacza napięcie znamionowe zgodnie z ECE Regulacja 37.
 • H1, H4, P21W itd. to standardowe międzynarodowe kategorie dla standaryzowanych żarówek ECE, np. 55W oznacza moc znamionową 55W.
 • E1 określa kraj testów i homologacji żarówki („1” oznacza Niemcy).
 • Jeśli na żarówce pojawia się skrót DOT, oznacza to, że produkt jest homologowany na rynek USA (niezbędny wyłącznie dla żarówek reflektorów – mijania i drogowych).
 • Wielka litera „U” określa żarówkę o zmniejszonym promieniowaniu UV zgodnie z wymaganiami ECE (np. do stosowania w reflektorach plastikowych). Wszystkie żarówki OSRAM do lamp halogenowych dla motoryzacji spełniają te wymagania.
 • Znak aprobaty homologacyjnej wydany przez odpowiedni organ (Federalne Biuro Ruchu Drogowego we Flensburgu w przypadku znaku E1) jest również podawany w formie oznaczenia 37R (E1), 5-cyfrowej liczby lub (E1) liczby 3-cyfrowej (która może zawierać znaki alfanumeryczne). Prawie wszystkie żarówki mają własny kod producenta umożliwiający producentowi śledzenie partii produkcyjnej.

Ze względu na rozmiar niektóre źródła światła mogą być zbyt małe do zaprezentowania wszystkich informacji. Według prawa, homologowane żarówki muszą zawierać oznaczenie producenta, napięcie znamionowe, znaki badań (np. E1) i znaki dopuszczeń.

Czy pomocnicze żarówki dla branży motoryzacyjnej muszą być standaryzowane?

Generalnie, wymienne żarówki stosowane na zewnątrz pojazdu muszą być homologowane. Oprócz reflektorów obejmują one światła sygnalizacyjne, takie jak kierunkowskazy, światła hamowania, światła pozycyjne tylne, światła przeciwmgielne, światła pozycyjne, światła cofania i oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Muszą one spełniać wymagania przepisów ECE 37 i 99 (Europejska Komisja Gospodarcza). Jednym z zalet standaryzacji jest fakt, że żarówki można wymieniać na żarówki tej samej kategorii innych producentów.

Kolejną korzyścią jest to, że nie można ich pomylić z innymi żarówkami, co oznacza, że nie zmniejsza to bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródła światła wewnątrz pojazdu nie wymagają standaryzacji, ale w większości przypadków spełniają normy dla lamp i specyfikacji podstawowej.

Co symbole B3 i Tc oznaczają dla trwałości eksploatacyjnej żarówek?

Jeśli bierzemy pod uwagę trwałość eksploatacyjną produktów, które mają wytrzymywać określony czas, to widać, że wszystkie mają tę samą podobną charakterystykę awaryjności.

Jeśli utworzymy wykres trwałości eksploatacyjnej poszczególnych żarówek na papierze logarytmicznym, powstały wykres nosi nazwę „krzywej rozkładu Weibulla”.

W stabilnym procesie produkcji uzyskujemy linię prostą dla trwałości eksploatacyjnej, na którym możemy odczytać różne okresy eksploatacji. Dla swoich produktów w sektorze produktów dla motoryzacji OSRAM określa wartość B3, która oznacza czas, w którym 3% poddanych testom żarówek uległa uszkodzeniu. OSRAM określa również wartość Tc (charakterystyka wartości Weibulla), która oznacza czas, przy którym 63,2% żarówek ulega przepaleniu.

Wcześniej określano wyłącznie czas średni (średni czas trwałości eksploatacyjnej), który w tym systemie odpowiadałby wartości B50 (czyli czasowi, przy którym 50% ulega przepaleniu). Określenie wartości B3 i Tc daje możliwość zorientowania się w rozkładzie trwałości eksploatacyjnej produktu i, tym samym, w jakości produktu.

W Ameryce podawana jest również wartość B10. Wartość tę można obliczyć na podstawie wartości B3 i Tc.

W moich reflektorach wykrapla się wilgoć. Czy jest to zjawisko normalne i co można z tym zrobić?

Jazda w deszczu i stosowanie wysokociśnieniowych myjek w myjniach samochodowych może powodować wnikanie wilgoci do wnętrza reflektorów i ta mała ilość wilgoci nie jest wadą jakościową.

Ponieważ może ono występować w okresach przejściowych, wykraplanie w reflektorach należy uznać za zjawisko normalne. Zjawisko powinno szybko zaniknąć w wyniku cyrkulacji powietrza.

Powszechną przyczyną kondensacji w reflektorach pojazdów jest nieprawidłowe stosowanie myjek wysokociśnieniowych podczas mycia samochodu. Dlatego zalecamy, aby nigdy nie kierować strumienia wody na reflektory i zachować odległość 30 cm od pojazdu.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi klientów OSRAM (automotive-service@osram.com, infolinia: +49 89 62 13 33 22).

Które mechanizmy zniszczenia mają wpływ na miniaturowe żarówki (halogenowe) w zastosowaniach motoryzacyjnych (lampy o małej średnicy żarników)?

 • Wibracje i udary
 • Temperatura otoczenia w reflektorze lub oprawie
 • Zasilanie w prąd elektryczny
 • Korozja w gnieździe prowadząca do słabego styku między konektorami gniazda a żarówką
 • Inne czynniki, w tym nieodpowiednia jakość lub nieprawidłowe postępowanie w procesie produkcji przez producenta żarówek, twórcy zestawu lub producenta samochodu.

Czy istnieją żarówki (halogenowe), których trwałość jest nieograniczona?

Nie.

Prawa fizyki stanowią, że nie ma czegoś takiego jak lampa żarowa (halogenowa), której trwałość jest nieograniczona. Przy przepływie prądu przez żarnik część żarnika nieuchronnie odparowuje. Po czasie w wyniku tego procesu dochodzi do przepalenia się żarnika.

Istnieje możliwość zaprojektowania żarówki o wysokiej trwałości. Jednak zawsze wymaga to kompromisu, ponieważ wydajność ulega zmniejszeniu (czyli ilość światła, którą można wygenerować z określonej porcji mocy wejściowej). Żarnik może pracować przy niższej temperaturze lub można zastosować grubszy żarnik, dzięki czemu odparowywanie i przepalenie się żarnika trwa dłużej.

Istotną kwestią jest bezpieczeństwo. Żarówki o skrajnie wysokiej trwałości nie spełniłyby obowiązujących obecnie wymogów dla reflektorów. Ponieważ nie wygenerowałyby one wystarczającej ilości światła do zapewnienia zadowalającego wzoru wiązki.

W jaki sposób zgodnie z prawem uzyskać więcej światła na drodze?

Najprostszym i najbardziej ekonomicznym sposobem jest zastąpienie standardowych żarówek halogenowych przez odpowiednie wersje żarówek SILVERSTAR 2.0 lub jeszcze lepiej NIGHT BREAKER UNLIMITED. Reflektory z żarówkami OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED dostarczają do 110 % więcej światła na drodze i do 35 m dłuższą wiązkę (w porównaniu do standardowych lamp halogenowych).

Kolejnym sposobem jest zastąpienie całego reflektora nowym systemem oświetleniowym zaprojektowanym do żarników ksenonowych OSRAM XENARC. Opcja ta oferuje maksimum światła dla każdego kierowcy. Zapytaj dilera, czy Twój samochód można wyposażyć w te reflektory.

Co to jest MSCP?

Dla żarówek motoryzacyjnych na rynek amerykańskich oraz lamp stosowanych w Europie podawane są inne informacje. Na rynku amerykańskim, na przykład, informacje podają pobierany prąd w amperach, a nie moc w watach. Analogicznie, strumień świetlny nie jest podawany w lumenach, ale w MSCP, co oznacza „średnią sferyczną moc świecy”.

Do przeliczania z jednostek MSCP na lumeny, stosowana jest formuła dla natężenia światła w MSCP * 4 * π = strumień świetlny w lumenach.

Jaka jest różnica między napięciem nominalnym, a zgodnym z przepisami napięciem testowym?

Napięcie nominalne, zwane również znamionowym, jest wartością, którą należy nadrukować na żarówce zgodnie z postanowieniami ECE R37; w tym przypadku 12V lub 24V.

Napięcie testowe, również określone przez ECE R37, jest napięcie, na które żarówka została projektowana i przy którym powinny być spełnione wszystkie wartości określone przez odpowiednie normy.

Na przykład, dla żarówek reflektorów napięcie testowe wynosi 13,2 V, dla żarówek lamp pomocniczych 13,5 V, a dla żarówek systemu 24 V wynosi 28,0 V.

Czy żarówki motoryzacyjne OSRAM wymagają recyklingu?

Konwencjonalne żarówki dla branży motoryzacyjnej, takie jak wskaźnikowe, świateł hamowania, świateł pozycyjnych tylnych i oświetlenia wnętrza nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla środowiska, dlatego też nie wymagają stosowania szczególnych środków utylizacji. To samo dotyczy żarówek halogenowych do reflektorów.

Lampy ksenonowe i miniaturowe lampy fluorescencyjne (np. w szynach lub oświetleniu tablicy rozdzielczej) zawierają rtęć (około jedną tysięczną grama na lampę), dlatego też wymagają poddania recyklingowi.

W przypadku „elektronicznych świateł”, elementy elektroniczne, takie jak elementy sterujące wymagają utylizacji tak jak odpady elektroniczne.

W Niemczech, OSRAM bierze udział w systemie Dual System. Dlatego opakowania produktów OSRAM oznaczone są symbolem „Grüner Punkt” (Zielony Punkt). Produkty te należy utylizować w pojemnikach systemu Dual System.

Dlaczego żarówki reflektorów muszą mieć obniżony poziom emisji promieniowania UV?

W celu ograniczenia masy i kosztów coraz więcej reflektorów jest teraz produkowanych z wykorzystaniem elementów z tworzyw sztucznych. Szczególnie, w dzisiejszych czasach niemal wszystkie przezroczyste pokrywy reflektorów są wykonane z plastiku. Wpływ promieniowania UV ze źródeł światła lub z promieniowania słonecznego na przezroczyste elementy plastikowe jest dobrze udokumentowany: w dłuższym okresie czasu następuje ich żółknięcie i stają się one kruche, a proces ten przyspieszają wysokie temperatury materiałów.

Żarówki OSRAM z filtrami UV spełniają przepisy prawa normy ECE R37 (nie dotyczy żarówek do użytku poza drogami publicznymi) w zakresie progów emisji UV i dlatego można je bez ograniczeń stosować w plastikowych reflektorach.

Właściwość ta jest sygnalizowana na opakowaniu symbolem „UV FILTER”. Na samej żarówce umieszczony jest symbol „U”. Wszystkie żarówki halogenowe OSRAM są żarówkami z filtrem UV.