Aplikacja OSRAM LEDambient: Wymagania techniczne, koszty i kwestie prawne

Wymagania techniczne

1. Które platformy mobilne są obsługiwane przez aplikację „LEDambient® CONNECT App“

Urządzenia Apple:

Aplikacja „LEDambient® Aplikacja „CONNECT” działa optymalnie na urządzeniach iPhone nowszych niż 3G i z wersjami platformy nowszymi niż iOS 7.0. Aplikacja została opracowana na system operacyjny od wersji iOS 7.0 i na wszystkie aktualne wersje systemów iPad™, iPod® i iPhone. Aplikacja „LEDambient® CONNECT App” jest w pełni funkcjonalna dla powyższych urządzeń i wersji systemów operacyjnych – ograniczenia w działaniu będą polegały jedynie na niewielkich zakłóceniach w płynności animacji.

Urządzenia Android:

Aplikacja „LEDambient® CONNECT App” działa najlepiej na wszystkich wersjach systemu Android 4.3 i nowszych.

Aplikacja „LEDambient® CONNECT App” oferuje wszystkie funkcjonalności na smartfonach pracujących z systemami Android OS 4.3 lub nowszymi. Aplikacja „LEDambient® CONNECT App” nie jest obsługiwana na starszych systemach operacyjnych.

Inne urządzenia

Inne platformy mobilne i odpowiadające im smartfony takie jak smartfony z systemami Blackberry lub Windows nie są obsługiwane.

2. Szczegóły finansowe

Jakie koszty związane są z korzystaniem z aplikacji „LEDambient® CONNECT App”?

W tym momencie pobranie aplikacji „LED ambient® CONNECT App” z App Store lub Google Play jest bezpłatne. Połączenie Bluetooth® musi być utrzymywane przez cały czas, aby produkty mogły łączyć się z aplikacją.

Apple, logo Apple logo, iPhone, iPod touch i iTunes to znaki towarowe Apple Inc.,zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad to znak towarowy Apple Inc. App Store jest marką usługi Apple Inc.