HMI double-ended

Instrukcja bezpieczeństwa
Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HMI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Products

Sort by:
Nazwa produktu
Moc znamionowa
Napięcie nominalne
Prąd znamionowy
Trwałość
Znamionowy strumień świetlny
Karty produktów
HMI 575 W/DXS
575,00 W 95,0 V 7 A 1000 h 49000 lm
HMI 1200 W/DXS
1200,00 W 100 V 13,80 A 1000 h 110000 lm
HMI 2500 W/S XS
2500,00 W 115 V 25,6 A 500 h 240000 lm
HMI 2500 W/DXS
2500,00 W 115 V 25,6 A 500 h 240000 lm
HMI 4000 W/DXS
4000,00 W 200 V 24,0 A 500 h 380000 lm
HMI 4000 W/DXS SOLAR
4000,00 W 201 V 24,00 A 500 h 395000 lm
HMI 6000 W/DXS
6000,00 W 122 V 55,0 A 500 h 570000 lm
HMI 12000 W/DXS
12000,00 W 240 V 84 A 500 h 1150000 lm
HMI 18000 W/DXS
18000,00 W 380 V 79 A 500 h 1700000 lm
HMI 24000 W/DXS
24000,00 W 280 V 90 A 375 h 2300000 lm

Materiały do pobrania