4ArXS HSD

Korzyści ze stosowania produktu
  • Wyjątkowo długa trwałość
Obszar zastosowań
  • Rozrywka
  • Oświetlenie architektoniczne

Instrukcja bezpieczeństwa
Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach 4ArXS HSD podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Products

Sort by:
Nazwa produktu
Napięcie nominalne
Prąd znamionowy
Trzonek (standardowe rozwiązanie)
Temperatura barwowa
Dozwolona pozycja pracy
Karty produktów
4ArXS HSD
970 V 16 A G12 7000 K
4ArXS HSD 200 W/60
650 V 31 A GY9.5 6000 K Other
4ArXS HSD 250 W/60
850 V 3 A GY9.5 6000 K Other
4ArXS HSD 250 W/80
920 V 28 A GY9.5 8000 K Other
4ArXS HSD 575 W/72
880 V 72 A GX9.5 7200 K Other

Materiały do pobrania