4ArXS HSD

Korzyści ze stosowania produktu
  • Wyjątkowo długa trwałość
Obszar zastosowań
  • Rozrywka
  • Oświetlenie architektoniczne

Instrukcja bezpieczeństwa
Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach 4ArXS HSD podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Products

Sort by:
Nazwa produktu
Moc znamionowa
Napięcie nominalne
Napięcie pracy lampy
Prąd znamionowy
Prąd lampy
Karty produktów
4ArXS HSD 150 W/UL/75
150,00 W 97,5 V 97 V 1,8 A 1,8 A
4ArXS HSD 200 W/60
200,00 W 65,0 V 70 V 3,1 A 3,1 A
4ArXS HSD 250 W/60
250,00 W 85,0 V 90 V 3 A 3,0 A
4ArXS HSD 575 W/72
575,00 W 88,0 V 88 V 7,2 A 7,2 A
4ArXS HSD 250 W/80
250,00 W 92,0 V 95 V 2,8 A 2,8 A

Materiały do pobrania