Odnawialność zasobów w firmie OSRAM

Odnawialność zasobów w firmie OSRAM

Jako dostawca rozwiązań dla produktów i systemów nasze strategiczne decyzje podejmujemy na podstawie całościowej i zintegrowanej koncepcji, która bierze pod uwagę trzy filary odnawialności zasobów: gospodarkę, środowisko, społeczeństwo – co wyznacza podstawy naszego myślenia i działania.

Nasza misja
Zapewniamy naszym głównym udziałowcom obszerny i przejrzysty obraz na temat sytuacji firmy OSRAM ze względu na zainteresowanie odnawialnością zasobów i uznanie ich za niezawodnych partnerów, promujących odnawialność zasobów w branży oświetleniowej i poza nią.

Ogólne informacje

 • W skrócie
 • Historia
 • Zarządzanie odnawialnością zasobów

Cel strategiczny

 • Wprowadzenie - odnawialność zasobów w firmie OSRAM
 • Dialog z udziałowcami giełdowymi

Opłacalność

 • Zarządzanie firmą
 • Zgodność
 • Zarządzanie wprowadzaniem innowacji
 • Zarządzanie dostawcami  
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie współpracą z klientami
 • Zarządzanie jakością

Środowiskowy

 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Strategia klimatyczna
 • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Operacyjna wydajność ekonomiczna
 • Raporty dotyczące środowiska  
 • Zarządzanie cyklem życia produktów
 • Recykling

Społeczny

 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
 • Raporty dotyczące aspektów społecznych
 • Przyciąganie talentów
 • Praktyka zawodowa
 • Różnorodność
 • Szkolenia i rozwój
 • Obywatelstwo w firmie
 • Oświetlenie poza siecią
© 2017, OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.
LED Floater Headline