Other

Żarówki niskonapięciowe
Obszar zastosowań
  • Stosowane jako lampy do projektorów filmowych
Lampy do zastosowań naukowych i technicznych
Obszar zastosowań
  • Lampy do kalibracji i kontroli zgodności z normami
  • Pomiary fotometryczne, kolorymetryczne i fotofizyczne
  • Kalibracja do pomiaru: światłości, strumienia świetlnego
  • Kalibracja do pomiaru: temperatury luminancyjnej, temperatury barwowej, rozkładu widmowego promieniowania

Lampy do zastosowań naukowych i technicznych

Cechy produktu
  • Żarówki wypełnione gazem

Reduce Read more