HBO

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50…200 W
Obszar zastosowań
  • Mikroskopia fluorescencyjna
  • UV curing
  • Szeroki wachlarz zastosowań światłowodowych
HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems

Lampy do mikrolitografii systemy ASML (i-line systemy) Reduce

Read more
HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems

Lampy do mikrolitografii do systemów Canon (i-line systemy) Reduce

Read more
HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems

Lampy do mikrolitografii do systemów Nikon (i-line systemy) Reduce

Read more
HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems

Lampy do mikrolitografii do systemów Canon, LCD Reduce

Read more
HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems

Lampy do mikrolitografii, przeznaczone do systemów Süss Reduce

Read more
HBO-IC Microlithography lamps for other systems

HBO-IC Microlithography lamps for other systems

Microlithography lamps for other systems Reduce

Read more
HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems

Lampy do mikrolitografii do systemów Nikon, LCD Reduce

Read more
HBO-IC Microlithography lamps for other LCD systems

HBO-IC Microlithography lamps for other LCD systems

Lampy do mikrolitografii do innych systemów LCD Reduce

Read more