Polityka prywatności

Zobowiązanie firmy OSRAM do ochrony prywatności danych
Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Państwa danym osobowym jest ważne dla OSRAM GmbH z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec - Hellabrunner Strasie, 181543 München (dalej „OSRAM”) i dlatego prowadzimy nasz biznes zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Mamy nadzieję, że przedstawiona poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane OSRAM może zbierać, w jaki sposób OSRAM przetwarza i zabezpiecza te dane oraz z komu je udostępnia.

Dane osobowe
OSRAM jako administrator danych będzie - za pomocą stron internetowych dostarczanych przez OSRAM lub jego oddziały, spółki zależne i/lub powiązane - przetwarzać Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), jeżeli Państwo sami podacie nam takie dane (np. w trakcie rejestracji, badania), lub odpowiednio udzielicie Państwo zgody na ich przetwarzanie, lub wyrazicie zgodę na otrzymywania informacji handlowych, lub zezwalają na to przepisy prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe, zazwyczaj przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, do przetworzenia Państwa zamówienia lub zapewnienia Państwu dostępu do konkretnych informacji lub ofert. Ponadto w celu wspierania naszych kontaktów z Państwem tj. z naszymi klientami:

  • możemy przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym oddziałom, spółkom zależnym i/lub powiązanym na świecie, aby lepiej zrozumieć Państwa biznesowe potrzeby, zachowania i preferencje, oraz aby udoskonalać nasze produkty i usługi lub ulepszać ich jakość; lub
  • możemy (lub osoba przetwarzająca dane osobowe na nasze zlecenie może) przetwarzać Państwa dane osobowe w celu nawiązania i/lub wspierania i/lub utrzymania kontaktu i/lub relacji z Państwem w celach marketingu i/lub sprzedaży naszych produktów i usług, przesyłania informacji handlowej oraz ofert OSRAM, aby udzielić wsparcia, lub do przeprowadzenia badań marketingowych i/lub opinii w trybie online, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, ich zachowania i preferencje.

Jeżeli nie zgodzicie się Państwo na podanie nam swoich danych osobowych lub na ich przetwarzanie uszanujemy Państwa wybór. Nie dokujemy obrotu danymi osobowymi, ani nie udostępnimy i nie przekazujemy ich osobom trzecim, z wyjątkiem naszych oddziałów, spółek zależnych i/lub powiązanych z OSRAM na świecie.

Ograniczenia celowe
OSRAM będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w trybie online tylko do celów Państwu znanych, o ile przetwarzane dane:

  • nie są przetwarzane do innych dodatkowych celów, które są bezpośrednio związane z celem, do jakiego te dane osobowe zostały zebrane,
  • nie są niezbędna do przygotowania, zawarcia, wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub zamierzacie być jej stroną lub w celu skontaktowania się z Państwem,
  • nie są potrzebne ze względów prawnych lub właściwym organom sądowym lub pozasądowym,
  • nie są niezbędna do dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia lub innej pretensji lub do obrony,
  • nie są niezbędna do przeciwdziałania w przygotowaniu i/lub popełnieniu przestępstwa i/lub wykroczenia lub czynów niedozwolonych, w szczególności zaś takich jak umyślne ataki na systemy informatyczne OSRAM.

Dane telekomunikacyjne (przesyłowe) i eksploatacyjne
Korzystając z usług telekomunikacyjnych umożliwiających dostęp do naszych stron internetowych, Państwa dane telekomunikacyjne (przesyłowe) (np. internetowy adres protokołu) lub eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące odbiorcę, zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego,z którego Państwo korzystacie, o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z świadczonej usługi lub skorzystaniu z świadczonych usług) są generowane technicznie i nie jest wykluczone, że można je powiązać z danymi osobowymi. W stopniu, do którego występuje konieczność przetwarzania Państwa danych telekomunikacyjnych (przesyłowych) lub eksploatacyjnych, wszystko to będzie dokonyane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nieosobowe dane zbierane automatycznie
Gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę internetową, możemy automatycznie (tj. nie za pomocą rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj przeglądarki internetowej lub wykorzystywanego systemu operacyjnego, domena strony, z której Państwo weszli, liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony). Możemy wykorzystać te dane i dzielić się nimi z naszymi oddziałami, spółkami zależnymi i/lub powiązanymi na świecie, aby monitorować atrakcyjność naszej strony i udoskonalić jej działanie, układ i zawartość/ treść.

Śledzenie aktywności na stronie

eTracker
Ta strona wykorzystuje technologię etracker (www.etracker.com), by zbierać dane o aktywności internautów. Dane zbierane są anonimowo w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Wszystkie dane internautów są zapisywane przy użyciu anonimowego ID użytkownika i mogą być wykorzystane do skompletowania profilu użytkownika. Do tego celu mogą być również użyte pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki każdego internauty odwiedzającego stronę. Możliwe jest wykorzystanie ich do rozpoznania przeglądarki użytkownika. Dane zebrane dzięki technologii etracker nie będą użyte do określenia tożsamości internauty ani nie zostaną połączone z innymi danymi osobowymi osoby używającej pseudonimu, o ile ta osoba nie wyrazi na to zgody. Zbierania i przechowywania danych w przyszłych aktywnościach można odmówić w dowolnej chwili.
Odmów zbierania danych.

GoogleAnalytics
Ta strona używa Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze, które ułatwiają analizę twojej aktywności na stronie. Informacje o tej działalności generowane przez plik cookie są przesyłane do Google i przechowywane przez firmę na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Jeśli anonimizacja IP zostanie aktywowana na niniejszej stronie, to o ile twój adres IP zarejestrowany jest w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostanie on wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i skrócony dopiero tam. Google wykorzysta informację w imieniu operatora tej strony do celów oceny twojej aktywności na stronie: stworzy raporty aktywności oraz udostępni operatorowi inne usługi związane z wykorzystaniem strony oraz internetu. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz dezaktywować przechowywanie plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że jeśli to zrobisz, niektóre funkcje strony mogą nie być dla ciebie dostępne. Ponadto możesz również dezaktywować przesyłanie do Google danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących twojej aktywności na stronie (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google. Aby to zrobić, pobierz i zainstaluj wtyczkę dostępną pod tym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Więcej informacji o wykorzystaniu danych przez Google znajdziesz na stronie
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

"Cookies" – Informacje przechowywane automatycznie w Państwa komputerze
Gdy będziecie Państwo przeglądać jedną z naszych stron internetowych, możemy przechować niektóre dane w Państwa komputerze w formie plików tzw. "cookie", aby automatycznie rozpoznawać Państwa komputer podczas następnej wizyty na stronie. Pliki “Cookies” pomogą nam w różnorodny sposób, np. umożliwią lepsze dostosowanie strony do Państwa zainteresowań lub pomogą zachować Państwa hasło, co zaoszczędzi Państwu czas w trakcie ponownego wchodzenia na stronę. Jeśli nie życzycie Państwo sobie otrzymywania “cookies”, prosimy skonfigurować Państwa przeglądarkę internetową tak, aby wszystkie takie pliki były kasowane na dysku w Państwa komputerze, aby były one blokowane, lub aby otrzymywali Państwo ostrzeżenie, zanim “cookies” zostanie zachowane na komputerze.Gdy będziecie Państwo przeglądać jedną z naszych stron internetowych, możemy przechować niektóre dane w Państwa komputerze w formie plików tzw. "cookie", aby automatycznie rozpoznawać Państwa komputer podczas następnej wizyty na stronie. Pliki “Cookies” pomogą nam w różnorodny sposób, np. umożliwią lepsze dostosowanie strony do Państwa zainteresowań lub pomogą zachować Państwa hasło, co zaoszczędzi Państwu czas w trakcie ponownego wchodzenia na stronę. Jeśli nie życzycie Państwo sobie otrzymywania “cookies”, prosimy skonfigurować Państwa przeglądarkę internetową tak, aby wszystkie takie pliki były kasowane na dysku w Państwa komputerze, aby były one blokowane, lub aby otrzymywali Państwo ostrzeżenie, zanim “cookies” zostanie zachowane na komputerze.

Dzieci
OSRAM nie będzie świadomie zbierać i przetwarzać danych osobowych pochodzących od osób niepełnoletnich bez uzyskania najpierw zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli, jeżeli wymaga tego stosowne prawo. Będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe o dziecku w takim stopniu, jak zezwala na to prawo, uzyskiwać zgodę od rodziców lub innych przedstawicieli prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub chronić dziecko. Definicja słowa "dziecko" lub "dzieci" powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, jak również narodowe I regionalne zwyczaje kulturowe.

Zabezpieczenie danych osobowych
W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzeniem niezgodnemu z przepisami prawa, OSRAM wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych. Linki do innych stron internetowych OSRAM zawierają linki do innych stron internetowych. OSRAM nie odpowiada za praktyki ochrony prywatności lub za treść tych stron.

Prawa zainteresowanych, pytania i uwagi
Macie Państwo prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorach, w których OSRAM jest administratorem danych, w szczególności zaś uzyskiwania informacji o danych, dostępu do treści danych oraz prawo do ich poprawiania. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi do Polityki ochrony prywatności danych firmy OSRAM, proszę kliknąć na "Kontakt" i poinformować nas o swojej prośbie. Internet dojrzewa, tak jak i nasza Polityka ochrony prywatności. Zamieścimy zmiany w naszej Polityce na tej stronie. Zachęcamy Państwa do systematycznego sprawdzania tej strony, aby być na bieżąco poinformowanym o wszelkich zachodzących zmianach.

Do pobrania: OSRAM Binding Corporate Rules