Vehicle Light: wymagania techniczne, szczegóły techniczne i informacja prawna

Wymagania techniczne

1. Które platformy mobilne są obsługiwane przez aplikację „Vehicle Light”?

Urządzenia Apple: Aplikacja „Vehicle Light” działa optymalnie na urządzeniach iPhone wyższych niż 3G i z wersjami oprogramowania nowszymi niż OS 4.0. Aplikacja została opracowana na system operacyjny od wersji OS 3.2 i na wszystkie aktualne wersje systemów iPadTM, iPod® i iPhone. Aplikacja „Vehicle Light” jest w pełni funkcjonalna dla powyższych urządzeń i wersji systemów operacyjnych – ograniczenia w działaniu będą polegały jedynie na niewielkich zakłóceniach w płynności animacji.

Urządzenia Android: Aplikacja „Vehicle Light” najlepsze wyniki zapewnia podczas stosowania na wszystkich wersjach systemu Android 2.1 i nowszych.

Aplikacja „Vehicle Light” oferuje wszystkie możliwości na smartfonach pracujących z systemami Android OS 2.1 lub nowszym. Aplikacja „Vehicle Light” nie jest obsługiwana na starszych systemach operacyjnych. Inne platformy mobilne i odpowiadające im smartfony takie jak konsole mobilne z systemem Android nie są obsługiwane.

2. Czy aplikacja wymaga jakiejś dodatkowej konfiguracji?

Aby zapewnić aktualne i ważne informacje aplikacja pobiera treść z bazy danych online na temat bieżących modeli pojazdów, produktów i funkcji OSRAM. Dlatego aplikacja „Vehicle Light” wymaga połączenia z Internetem i informuje użytkownika o braku możliwości połączenia.

Szczegóły finansowe

Jakie koszty wiążą się z korzystaniem z aplikacji „Vehicle Light”?

W obecnej chwili pobranie aplikacji „Vehicle Light” z portali App Store lub Android Market jest bezpłatne. Do aktywacji aplikacja wymaga jednak połączenia z Internetem w celu pobrania najbardziej aktualnych informacji z bazy danych online, dlatego przy korzystaniu z aplikacji poza zasięgiem sieci Wi-Fi należy uwzględnić stawki naliczane przez firmę dostarczającą Internet mobilny.

Google play: Pobierz aplikację „Vehicle Light” App StoreSM: Pobierz aplikację „Vehicle Light”

Apple, logo Apple logo, iPhone, iPod touch i iTunes to znaki towarowe Apple Inc.,zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad to znak towarowy Apple Inc. App Store jest marką usługi Apple Inc.