Oświetlenie motoryzacyjne
 

Nadruk

OSRAM GmbH

Reprezentowany przez Olafa Berlien, Ingo Banka i Stefana Kampmanna
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Monachium
Niemcy

Tel.: +49 89 6213-0
Faks: +49 89 6213-2020
E-Mail: contact@osram.com
Internet: www.osram.com/automotive | www.osram.de/automotive

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Peter Bauer
Przewodniczący Dyrektorów Zarządzających: Dr Olaf Berlien
Odpowiedzialny zgodnie z Niemieckim Międzykrajowym Porozumieniem o Radiofonii i Telewizji (§ 55 ustęp 2):
Jan-Peter Schwartz
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Monachium
Niemcy

Centrale: Monachium
Rejestr Gospodarczy, Monachijski Sąd Rejestracyjny: HRB 201526
Numer ID podatkowego: DE 811148275

Uwagi ogólne
Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość i kompletność oświadczeń złożonych w programie. Nie można jednak wykluczyć, że wystąpiły błędy.

Warunki użytkowania
Polityka prywatności