Dyrektywa UE dotycząca ekoprojektu (ErP)

Czym jest ekoprojekt?

Ekoprojekt można rozumieć jako konstruowanie przyjaznych dla środowiska produktów, którego celem jest obniżenie negatywnego wpływu produktów na środowisko przez cały okres żywotności.

BĄDŹ EKOLOGICZNY – MYŚL GLOBALNIE: ekoprojekt realizowany przez firmę OSRAM

Opracowywanie produktów zaawansowanych pod względem ekologicznym jest dla nas ważne przez wzgląd na wkład wnoszony w ochronę zasobów naturalnych. Produkty o wysokiej jakości tworzone są na podstawie tej filozofii, którą charakteryzuje długa trwałość i wysoka wydajność energetyczna.

Firma OSRAM zapewnia zmniejszony negatywny wpływ na środowisko poprzez cykl życia produktu oparty na zasadzie nienaruszania równowagi ekologicznej od pomysłu na produkt do jego recyklingu.

Cele międzynarodowej ochrony klimatu i środowiska

Cele międzynarodowej ochrony klimatu i środowiska

Na mocy postanowień protokołu z Kioto z 1997 roku UE zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań mających na celu bardziej oszczędne i zrównoważone wykorzystywanie zasobów.  Tutaj znajdziecie Państwo ważne informacje na temat dyrektywy 2009/125/WE w sprawie ekoprojektowania produktów związanych z energią (ErP). 

Informacje dotyczące opakowań – etykietowanie produktów związanych z energią i zużywających energię

Celem rozporządzenia UE 874/2012 jest promowanie najbardziej wydajnych produktów poprzez nakazanie umieszczenia stosowanych informacji na opakowaniu. Oznacza to m.in., że w punkcie sprzedaży na opakowaniu produktu musi być informacja o tym, ile energii zużywa dane źródło światła.

Oświetlenie dla celów specjalnych

Rozporządzenia implementujące w sprawie ErP i oświetlenie dla celów specjalnych

Źródła światła używane dla celów specjalnych m.in. w sygnalizacji świetlnej, systemach oświetlania terrariów oraz urządzeniach gospodarstwa domowego nie podlegają przepisom dyrektywy o ekoprojektowaniu, o czym wyraźnie informuje się w dołączonych do produktu informacjach.

© 2017, OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.
LED Floater Headline